VIDEO 5 MINUTES ทำอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้พนักงานที่ดีลาออก? | 5M EP.935

ทำอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้พนักงานที่ดีลาออก? | 5M EP.935


ปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายๆ องค์กรเผชิญ เมื่อพนักงานที่ทำงานได้ดีอยากลาออกแต่เรากลับไม่อยากให้เขาออก จะทำอย่างไรดี? ..ทำให้องค์กรต้องกลับมาดูว่าสาเหตุของการลาออกนั้นมีอะไรบ้าง เป็นเรื่องงานหรือไม่?

ใช่เรื่องความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือเปล่า? หรือจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพออีกต่อไป?

ไปรับฟังคำตอบกับคุณรวิศได้ใน 5M EP. นี้!

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต