VIDEOBOSS'S EYE-VIEWทำดีทั้งปี แพ้พรีเซนต์ดีครั้งเดียว | Boss’s Eye-View EP.5

ทำดีทั้งปี แพ้พรีเซนต์ดีครั้งเดียว | Boss’s Eye-View EP.5


คุยเรื่องคนทำงานหนักแต่ไม่ได้รับการยกย่องหรือมองเห็น เมื่อเทียบกับคนที่เก่งในการนำเสนอแต่อาจทำอะไรไม่เป็นเลยก็ได้

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต