ทำงานเป็นทีมแต่รู้สึกเหมือนทำคนเดียว จะจัดการอย่างไรถ้าไม่ใช่หัวหน้าทีม | 5M EP.851

PODCAST5 MINUTESทำงานเป็นทีมแต่รู้สึกเหมือนทำคนเดียว จะจัดการอย่างไรถ้าไม่ใช่หัวหน้าทีม | 5M EP.851

โปรเจกต์สำคัญต้องทำเป็นกลุ่ม
แต่ทำไมเราแบกงานอยู่คนเดียว
พูดแล้ว เตือนแล้ว ไม่มีใครสนใจ
จะทำอย่างไรให้คนในกลุ่มหันมาทำงาน

มาฟังวิธีแก้ไขปัญหาคลาสสิก
พร้อมวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหาซ้ำรอยใน
5 Minutes Podcast: 99 Problems

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast