ทำงานเต็มความสามารถ แต่ไม่เห็นด้วยกับการทุ่มเทสุดตัว จะผิดไหม? | 5M EP.855

PODCAST5 MINUTESทำงานเต็มความสามารถ แต่ไม่เห็นด้วยกับการทุ่มเทสุดตัว จะผิดไหม? | 5M EP.855

ทำงานเต็มความสามารถ แต่ไม่เห็นด้วยกับการทุ่มเทสุดตัว จะผิดไหม?

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast