ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีน COVID-19 จากทั่วโลก | Mission To The Moon EP.1043

57

ข้อมูลจาก Visualcapitalist ได้ทำการสำรวจถึงทัศนคติของคนที่มีต่อวัคซีนภายใน 8 ประเทศ โดยทำการสำรวจจากคน 5 กลุ่ม ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของรายได้ อายุ รวมไปถึงไลฟ์สไตล์

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast