ถ้ากำลังใจตัวเองไม่ดี จะให้กำลังใจทีมอย่างไร? | 5M EP.941

PODCAST5 MINUTESถ้ากำลังใจตัวเองไม่ดี จะให้กำลังใจทีมอย่างไร? | 5M EP.941

ในขณะที่สถานการณ์ยังคงดำเนินไปไม่รู้จบ นอกจากพนักงานที่เริ่มหมดกำลังใจแล้ว หัวหน้าหรือเจ้าของกิจการก็เริ่มหมดแรงยิ่งกว่า ไม่ว่าจะเป็นยอดขายที่ลดลง สินค้าหรือบริการขายไม่ได้ ค่าใช้จ่ายก็มีทุกเดือนๆ ในฐานะเจ้าของกิจการจะให้กำลังใจทีมได้อย่างไร ไปรับฟังคำแนะนำจากคุณรวิศได้ใน 5M EP. นี้

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast