ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่ออยู่รอด | 5 Minutes Podcast EP.807

PODCAST5 MINUTESต้องเปลี่ยนแปลง เพื่ออยู่รอด | 5 Minutes Podcast EP.807

ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาแบบก้าวกระโดด การปรับปรุงนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต และความอยู่รอดของทุกคน

#SuperLevel #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements
Advertisements