ต้องกระจายงานให้เป็น | 5 Minutes Podcast EP.722

98

หากคุณรู้สึกถึงงานที่กินเวลาเยอะเกินไป และทำออกมาได้ไม่ดี ก็อาจต้องจัดลำดับความสำคัญกันใหม่ โดยหาให้เจอว่าสิ่งไหนที่คุณควรทำเอง สิ่งไหนควรทิ้ง หรือมอบหมายให้คนอื่นทำแทน เพื่อให้คุณเหนื่อยน้อยลง แต่ได้งานที่ผลตอบรับดี มีคุณค่ามากขึ้น

#DoLessGetMore

#5MinutesPodcast

#MissionToTheMoonPodcast