ต่อให้มีความเสี่ยงแค่ “หนึ่งในหมื่น” ก็ต้องระวัง | Mission to the Moon EP.1006

36

ความเสี่ยงเพียงแค่ “หนึ่งในหมื่น” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือการใช้ชีวิตก็ตาม ที่บางครั้งเราอาจจะมองข้ามมันไป แต่ความน่าจะเป็นอันน้อยนิดนี้ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล เราจำเป็นต้องคอยคิดหาทางป้องกันความเสี่ยงนี้อยู่ตลอด

#MissionToTheMoon

#MissionToTheMoonPodcast