ช่วงนี้รู้สึกไม่มีสมาธิ ทำอย่างไรดี? | 5M EP.953

PODCAST5 MINUTESช่วงนี้รู้สึกไม่มีสมาธิ ทำอย่างไรดี? | 5M EP.953

ยิ่งกาลเวลาเปลี่ยนไปรวดเร็วเช่นไร
ความแตกต่างระหว่างเจเนอร์เรชัน
ก็ยิ่งกว้างขึ้นเช่นนั้น
โดยเฉพาะเรื่องของ ‘ความคิด’
.
ทำให้การพูดคุยกันระหว่างคนต่างวัย
นั้นเริ่มกลายมาเป็นปัญหา
ด้วยความเข้าใจหลายๆ อย่างที่ต่างกัน
แล้วจะแก้อย่างไรดี?
.
.

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast