ชีวิต 80 20 | 5 Minutes Podcast EP.720

85

เราสามารถนำหลักการของพาเรโต หรือ 80:20 มาปรับใช้กับชีวิตได้ เช่น หากิจกรรมการดูแลสุขภาพที่กินเวลา 20 เปอร์เซ็นต์ของวัน แต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอีก 80 เปอร์เซ็นของคุณ เพราะหากหักโหมทำทุกอย่าง อาจทำให้สุขภาพกาย ใจ และความสัมพันธ์ ของคุณแย่ลงไปด้วย

#DoLessGetMore #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่