ชีวิตของเราซับซ้อนขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไร | 5 Minutes Podcast EP.718

27

ความซับซ้อนวุ่นวายเป็นสิ่งที่ทำให้คนจำนวนมากตกอยู่ในสถานการณ์หนูถีบจักร ซึ่งเป็นตัวกีดขวางความคิดสร้างสรรค์ ความฝัน และการพัฒนาตัวเอง ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องทำบางอย่างให้น้อยลง เพื่อจะได้หาเวลาจัดการสิ่งอื่นๆ ได้มากขึ้น

#DoLessGetMore #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่