จุดแข็งที่หลากหลายกับหนัง Divergent ตอนที่ 1 | 5 Minutes Podcast EP.712

22

จากนวนิยาย Divergent ที่ตัวละครในเรื่องจะได้รับอนุญาตให้มีจุดแข็งเพียงด้านเดียว หากมีมากกว่านั้นจะถูกจัดเป็นตัวอันตราย ซึ่งถือเป็นภาพสะท้อนของโลกความเป็นจริงได้อย่างดี เพราะมีคนจำนวนมากที่ถูกแรงกดดันจากภายนอกให้ทำตามมาตรฐานที่สังคมตั้งไว้ จึงไปให้น้ำหนักกับสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียว เช่น ทำงานวันละหลายชั่วโมง เพื่อต้องการหาเงินให้ได้มากๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวเอง และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่