จุดแข็งที่หลากหลายกับหนัง Divergent ตอนที่ 2 | 5 Minutes Podcast EP.713

11

หากอยากเป็นคนที่มีจุดแข็งหลายๆ ด้าน ไปพร้อมกับการมีความสุขได้ในแบบของตัวเอง เราจำเป็นต้องหาจังหวะชีวิตที่ลงตัว ด้วยการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในแต่ละวัน หรือผ่าเหล่าผ่ากอบ้างในบางครั้ง แม้จะตรงข้ามกับบรรทัดฐานทางสังคมในช่วงเวลานั้นก็ตาม

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่