จิตใจเปรียบเหมือนปีศาจ | 5 Minutes Podcast EP.736

36

บ่อยครั้งใจมนุษย์ก็เหมือนกับปีศาจ ที่คอยแต่จะเรียกร้องความสนใจ ปลุกเร้า หรือผลักดันเราเข้าไปหาสิ่งรบกวนต่างๆ ทำให้ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ต้องการจะทำได้ ดังนั้นเราจึงต้องฝึกควบคุมใจส่วนที่อยู่ไม่สุข เพื่อจะได้มีสมาธิมากขึ้น

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media