จารกรรมแห่งศตวรรษ | 5 Minutes Podcast EP.766

44

ในยุคที่ข้อมูลสำคัญกว่าทุกสิ่ง ทำให้หลายประเทศทั่วโลก (รวมถึงไทยด้วย) ยอมจ่ายแพงๆ เพื่อซื้ออุปกรณ์การสื่อสาร รับส่งข้อมูลแบบลับ จากประเทศเจ้าของเทคโนโลยี โดยหารู้ไม่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเขาถูกลวงข้อมูลไปไม่ใช่น้อย แต่จะเป็นอย่างไร น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน ไปติดตามกัน

Advertisements

#GlobalChange7 #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements