จัดการกับอาการรับมือไม่ไหว | 5 Minutes Podcast EP.690

13

หากอยากลดหรือกำจัดอารมณ์เชิงลบที่เกิดจากอาการรับมือไม่ไหว เราจำเป็นต้องตระหนักถึง 2 ข้อเท็จจริงที่ว่า การใช้ชีวิตของเรากำลังอยู่ในภาวะรับรู้ล้น หรืออาการขาดๆ เกินๆ และอาการดังกล่าวไม่ใช่แค่ประสบการณ์รายบุคคล แต่ยังเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม และวัฒนธรรมด้วย เพื่อให้เรากล้าที่จะปฏิวัติตัวเอง ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ได้ผลก็คือ การออกห่างจากฝูงชนบ้าง

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media