จัดการกับสิ่งรบกวนภายใน | 5 Minutes Podcast EP.741

22

หนึ่งในสิ่งรบกวนภายใน อย่าง “อารมณ์” หากปล่อยให้รบกวนบ่อยๆ และต่อเนื่องเป็นเวลานาน ก็เหมือนการสุมไฟ ที่ยิ่งเก็บกดมาก ยิ่งมีอารมณ์รุนแรงมาก จะยิ่งรบกวนสมาธิมากเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นการไปลดแรงกายพลังใจโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น จึงต้องรู้เท่าทันและหาวิธีจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media