จะไม่มีที่ยืนสำหรับคนความสามารถกลางๆ อีกต่อไป | Mission to the Moon EP.1005

281

การแข่งขันในปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไร จริงๆแล้วทุกวันนี้แทบทุกธุรกิจมีการแข่งขันในระดับโลกเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ตอนนี้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าตัวเรานั้น มีคุณสมบัติมากเพียงพอหรือยังในปัจจุบัน?

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media