จะรับมือกับการนินทาในบริษัทอย่างไร? | 5M EP.852

PODCAST5 MINUTESจะรับมือกับการนินทาในบริษัทอย่างไร? | 5M EP.852

การนินทาในที่ทำงาน
อาจฟังดูไม่มีอะไรในกอไผ่
แต่ถ้าปล่อยนานไปอาจทำลาย
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ลามไปถึงขั้นทำลายระบบขององค์กร

แล้วเราจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร?
มาฟังวิธีจัดการกันได้ในตอนนี้เลย

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast