จะมีความสุขหากเลิกโฟกัสที่ตนเอง | 5 Minutes Podcast EP.705

54

การเป็นผู้ให้ นอกจากจะทำให้เราเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคนรอบข้างแล้ว ยังเป็นการฝึกทักษะในการสร้างเครือข่าย การประเมิน และการชักจูง ที่ในระยะยาวมีโอกาสจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วย ฉะนั้นเลิกคิดถึงแต่ตัวเอง และมีน้ำใจกับคนอื่นให้มาก

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media