จะทำอย่างไรกับสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้ | 5 Minutes Podcast EP.696

35

หากอยากตัดรายการบางอย่างที่ส่งผลเสียต่อชีวิต แต่กลับรู้สึกว่าปฏิเสธไม่ได้ เช่น ความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกแย่ หรือการเดินทางไกลเพื่อไปทำงานอันเป็นที่รัก ก็อาจเลือกใช้วิธีสังเกตปฏิกิริยาร่างกายเพื่อระบุต้นตอของอารมณ์เชิงลบแล้วกำจัดทิ้ง แลกเปลี่ยนกับคนอื่น หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media