จะทำยังไงให้ ‘คนเก่ง + คนดี’ เข้ามาบริหารประเทศมากกว่านี้? | สนทนาหาทำ SS2 EP.17

79

จั่วหัวก่อนเลยว่า ไม่ใช่ว่าทีมบริหารบ้านเมืองตอนนี้ จะไม่มีคนเก่งและคนดีอยู่ เพียงแต่ ‘มีน้อย’ ทั้งๆ ที่เรามีคนเก่งและคนดีอยู่มากมาย คนที่มีความรู้เฉพาะทาง ตรงสาย เหมาะสมกับ การดูแลกระทรวงต่างๆ เพื่อการพัฒนาของไทย

แต่ทำไม ‘คนเก่ง + คนดี’ จึงไม่เข้ามาบริหารประเทศ? เพราะตอนนี้ประเทศไทยเหมือนคนป่วยหนัก เราจึงต้องการแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความรู้ความสามารถ มาช่วยดูแลรักษา ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน

มาร่วมขยี้ประเด็นที่คนไทยต่างตั้งคำถาม กันใน “สนทนาหาทำ” EP. นี้ กับ รวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#สนทนาหาทำ​​ #MissionToTheMoonPodcast