จงปฎิเสธ เพื่อใช้ชีวิตของตัวเอง | 5 Minutes Podcast EP.721

61

คนจำนวนมากมองการปฏิเสธเป็นเรื่องของการไปทำร้ายจิตใจอีกฝ่าย จนลืมไปว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาใจทุกคนอยู่ตลอด เพราะการฝืนทำในสิ่งที่ไม่ชอบ นอกจากจะเสียเวลาแล้ว โอกาสที่งานชิ้นนั้นจะออกมาไม่ดีก็สูงขึ้นไปด้วย ฉะนั้นจึงต้อง “กล้าพูดปฏิเสธ” หรือกำหนดขอบเขตของสิ่งที่จะตอบรับ เพื่อไม่ให้ละเลยกับความต้องการด้านสุขภาพ ทั้งทางกายและทางจิตของตัวเอง

#DoLessGetMore #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่