งานเริ่มอิ่มตัว ไม่ได้พัฒนาสกิล ไปต่ออย่างไรดี? | 5M EP.942

PODCAST5 MINUTESงานเริ่มอิ่มตัว ไม่ได้พัฒนาสกิล ไปต่ออย่างไรดี? | 5M EP.942

เมื่อถึงจุดหนึ่งในหน้าที่การงาน บางคนก็จะเริ่มรู้สึกอิ่มตัว งานที่ทำก็เหมือนเดิมไปหมด ทำวนไปวนมาทุกวันทุกวันจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้พัฒนาทักษะใหม่ หรือมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอะไรเลย แล้วในสถานการณ์เช่นนี้ จะทำอย่างไรดีนะ? ไปรับฟังคำแนะนำได้ใน 5M EP. นี้!

Advertisements

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Advertisements