VIDEO5 MINUTESงานหนักจนไม่มีเวลาพัฒนาตัวเอง จะจัดการอย่างไร? | 5M EP.845

งานหนักจนไม่มีเวลาพัฒนาตัวเอง จะจัดการอย่างไร? | 5M EP.845


ช่วงนี้งานหนักมาก
เวลานอนไม่ค่อยจะมี
แล้วจะพัฒนาตัวเองยังไงดี?

มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
และค้นหาวิธีพัฒนาตัวเองได้ใน
“5 Minutes Podcast: 99 Problems”
ซีรีส์ใหม่ของ 5 Minutes Podcast
ที่บอสแทปจะตอบคำถามให้คุณใน 5 นาที

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต