งานที่เราสร้าง ไม่เหมือนงานที่สร้างเรา | Boss’s Eye-View EP.33

PODCAST BOSS'S EYE-VIEW งานที่เราสร้าง ไม่เหมือนงานที่สร้างเรา | Boss's Eye-View EP.33

คุยเรื่องประสบการณ์ใหม่จากการเริ่มต้นธุรกิจตัวเอง
ที่อาจไม่เหมือนสิ่งที่เราได้จากงานที่เราทำมาตลอดชีวิต

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast