งานที่มีความต้องการสูงสุด 15 งานในปี 2021 | Mission To The Moon EP.1041

49

Linkedin หนึ่งในแพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่ต้องการสมัครงานและนายจ้าง ได้ทำการจัดอันดับสายงานที่มีความต้องการสูงที่สุด 15 อันดับแรกในปี 2021 โดยพิจารณาจากความต้องการจากผู้ประกอบการและจำนวนงานที่เปิดรับสมัครมากขึ้น

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast