งานที่ต้องทำของผู้นำที่ดี | 5 Minutes Podcast EP.798

218

เรามักศึกษาแนวคิดจากทฤษฎีต่างๆ หรือการทำงานของคนที่ประสบความสำเร็จ แต่แท้จริงแล้ว วิธีการบริหารนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน ผู้นำที่ดีไม่ใช่มีความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าใจลูกทีมและภาระงานของตนด้วยเช่นกัน การเป็นผู้นำที่ดีต้องทำอะไรบ้าง ไปฟังกันเลย

Advertisements

#SuperLevel #5MinutesPodcast #MissionToTheMoon

Advertisements