งานด่วนงานแทรก จัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ | 5M EP.857

PODCAST5 MINUTESงานด่วนงานแทรก จัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ | 5M EP.857

นอกจากประจำในแต่วัน
งานด่วนงานแทรกก็เยอะไม่แพ้กัน
ทำให้เสียเวลาทำงานเพิ่มโดยใช่เหตุ

ไม่ใช่ทุกงานด่วนจะเป็นงานสำคัญ
แต่เราจะแยกได้อย่างไรว่าชิ้นไหนต้องทำก่อน?
มาฟังวิธีจัดลำดับงานด่วนงานเร่งแบบง่ายๆ
เพื่อที่การทำงานจะได้ไม่สะดุดและมีประสิทธิภาพ

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast