คุยกับคนต่างวัยให้เข้าใจต้องเริ่มจากอะไร? | 5M EP.947

PODCAST5 MINUTESคุยกับคนต่างวัยให้เข้าใจต้องเริ่มจากอะไร? | 5M EP.947

ยิ่งกาลเวลาเปลี่ยนไปรวดเร็วเช่นไร ความแตกต่างระหว่างเจเนอร์เรชันก็ยิ่งกว้างขึ้นเช่นนั้น โดยเฉพาะเรื่องของ ‘ความคิด’ ทำให้การพูดคุยกันระหว่างคนต่างวัยนั้นเริ่มกลายมาเป็นปัญหาด้วยความเข้าใจหลายๆ อย่างที่ต่างกัน แล้วจะแก้อย่างไรดี? ไปรับฟังคำแนะนำจากคุณรวิศได้ใน 5M EP. นี้!

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast