คุณจะซื้อรถ EV เป็นคันต่อไปไหม? | Mission To The Moon EP.1062

114

เรื่องประเด็นของรถ EV (Electric Vehicle) หรือรถไฟฟ้า เทคโนโลยีใหม่ที่ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก วันนี้เราจึงอยากชวนทุกคนคุยว่าถ้าคุณจะซื้อรถคันต่อไป คุณอยากซื้อรถ EV ไหม เพราะเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมพร้อม

Advertisements

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements