คาดการณ์สถานการณ์ธุรกิจในช่วง COVID19 และทำยังไงจึงจะยืนระยะไหว | Boss’s Eye-View EP.30

PODCAST BOSS'S EYE-VIEW คาดการณ์สถานการณ์ธุรกิจในช่วง COVID19 และทำยังไงจึงจะยืนระยะไหว | Boss's Eye-View EP.30

พูดคุยถึงเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 และหลังจากสถานการณ์นี้จบลง ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร และวิธีเร่งด่วน ที่จะช่วยให้ธุรกิจผ่านช่วงนี้ไปได้

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast