คอรัปชั่น ขอรับท่าน | สนทนาหาทำ EP.5

34

ปัญหาที่คนไทย “หนักใจ” มากที่สุด คอรัปชั่น ซึ่งมีประเด็นให้เรา “ตั้งข้อสงสัย” แบบไม่จบสิ้น เราในฐานะประชาชน ไม่ควรรู้สึกเป็นปกติ กับความคลุมเครือนี้

ที่เราเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ ไม่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ถูกจัดการ และที่สำคัญ การตัดสินใจใช้อำนาจในการแบ่งผลประโยชน์ส่วนกลาง

ให้ประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อสังคมหรือเปล่า?

ร่วมไล่บี้ประเด็น คอรัปชั่น ไปด้วยกัน กับ รวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ ในรายการ “สนทนาหาทำ” EP.5

#สนทนาหาทำ

#MissionToTheMoonPodcast