ความเสี่ยงสูงสุดของโลกในปี 2021 | Mission To The Moon EP.1029

580

รายงาน The Global Risks Report 2021 ของ World Economic Forum ได้พูดถึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่เรื่องเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงเรื่องสภาพอากาศของโลก

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast