ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์กับ Pandora Effect | MM EP.1245

PODCASTMISSION TO THE MOONความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์กับ Pandora Effect | MM EP.1245

ทำไมคนเราถึงยอมเสี่ยง อยากรู้ในสิ่งที่อาจไม่ควรรู้?
เพราะความอยากรู้อยากเห็นเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์
จะรับมือกับ Pandora Effect หรือความอยากรู้อยากเห็นนี้ได้อย่างไรดี?

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast