ความหมายของ Autonomy | Mission to the Moon EP.999

18

ความหมายของ Autonomy อิสระในการทำงานที่ไม่ต้องบอกว่า ‘ทำอย่างไร’ ซึ่งหัวหน้าทีมมีหน้าที่หาคนที่มีความสามารถ และให้อาวุธกับเขา บอกความคาดหวังของงานและบอกด้วยว่าต้องทำเพราะอะไร แล้วปล่อยให้พวกเขาทำงานกันเอง โดยไม่ต้องบอกว่าทำยังไง

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่