ความสัมพันธ์ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร? | 5 Minutes Podcast EP. 699

34

งานวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอัลไซเมอร์ เนื่องจากการที่สมองส่วน Dorsomedial Prefrontal Cortex ทำให้เราคิดในเชิงสังคมอยู่ตลอด จะส่งผลไปถึงระบบการจำที่ดีขึ้นด้วย

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media