ความสัมพันธ์กับแอลกอฮอล์ | Mission To The Moon EP.1078

92

จะทำอย่างไรถ้ารู้สึกว่าตัวเองติดแอลกอฮอล์มากเกินไป? อาการติดแอลกอฮอล์อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่นิสัยหรือความชอบของคนเท่านั้น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแอลกอฮอล์อาจจะเชื่อมโยงกันลึกกว่านั้นถึงระดับพันธุกรรมของมนุษย์ด้วย

Advertisements

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements