VIDEO BOSS'S EYE-VIEW ความลับ ที่ไม่เคยเป็นความลับ | Boss's Eye-View EP.25

ความลับ ที่ไม่เคยเป็นความลับ | Boss’s Eye-View EP.25


คุยถึงสิ่งที่เป็นแรงจูงใจและสาเหตุที่ทำให้พนักงานพยายามอยากรู้เรื่องเงินเดือนของเพื่อนร่วมงานคนอื่น

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต