ความลับ ที่ไม่เคยเป็นความลับ | Boss’s Eye-View EP.25

PODCAST BOSS'S EYE-VIEW ความลับ ที่ไม่เคยเป็นความลับ | Boss's Eye-View EP.25

คุยถึงสิ่งที่เป็นแรงจูงใจและสาเหตุที่ทำให้พนักงานพยายามอยากรู้เรื่องเงินเดือนของเพื่อนร่วมงานคนอื่น

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast