ความยั่งยืนทำให้โลกฟื้นตัว | 5 Minutes Podcast EP.714

12

โลกของเราป่วยแบบเรื้อรังด้วยภาวะโลกร้อน ซึ่งอาการกำลังปะทุออกมาในรูปแบบของภัยพิบัติต่างๆ โจทย์สำคัญในปีหน้าของเราทุกคนก็คือการช่วยกันทำให้โลกฟื้นตัวอีกครั้ง ผ่านแนวคิดสำคัญก็คือ การสร้างความยั่งยืน อย่างที่ Thaibev ได้ดำเนินการโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อฟื้นคืนโลกในอีกทางหนึ่ง

#5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่