ความมั่งคั่ง ใช่ทุกอย่างจริงๆ หรือ? | 5 Minutes Podcast EP.711

11

ในบางบริบท ความมั่งคั่งก็ทำให้เราคิดถึงแต่ตัวเอง โดยลืมหันไปมองคนรอบๆ ตัว ดังนั้นจงตระหนักว่า ถึงแม้สิ่งของ และประสบการณ์ที่ซื้อได้ด้วยเงิน อาจทำให้คุณพึงพอใจได้ทันที แต่ความพอใจระยะสั้นนี้สามารถไปทำลายความสัมพันธ์ และความสุขระยะยาวได้

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่