ความพยายามลบล้าง | 5 Minutes Podcast EP.679

27

ความจริงที่ว่า เราสามารถลบล้างความเครียดด้วยวิธีง่ายๆ ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตและสร้างความสบายทางกายไปพร้อมกันได้ เช่น การยิ้มให้กว้างจนตาหยี ทำท่าเรียกพลัก นวดผ่อนคลาย หรือแม้แต่การทำสมาธิ

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media