ความทรงจำที่ขัดแย้ง | 5 Minutes Podcast EP.751

34

จากเหตุการณ์โค้ชบีบคอใน EP.ก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าความทรงจำของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ละคนมีผลกับการบอกเล่าที่ต่างกัน โดยความทรงจำจะถูกแต่งเติมและบิดเบือนให้สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาคาดว่าจะเกิดขึ้นแทนที่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่หากเหตุการณ์เกี่ยวกับความทรงจำนั้นเพิ่งเกิดล่ะ คนที่อยู่ในเหตุการณ์จะยังจำได้ดีอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ไปติดตามกัน

#TheInvisibleGorilla #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast