ความคิด ความเชื่อ กล่อมตัวเรา | 5 Minutes Podcast EP.724

38

การพูดกล่อมตัวเองบ่อยๆ สามารถเปลี่ยนเราได้ 3 ระดับ ตั้งแต่เปลี่ยนความคิดให้เป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ เปลี่ยนความเชื่อเพื่อเปิดประตูสู่การกระทำ ไปจนถึงการฝึกฝนที่จะช่วยให้จิตใจเข้มแข็งและอดทน ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างสมาธิอย่างยิ่ง

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast