VIDEO MISSION TO THE MOON ความคิดที่รั้งคุณจากชีวิตที่คุณอยากได้ | Mission To The Moon EP.770

ความคิดที่รั้งคุณจากชีวิตที่คุณอยากได้ | Mission To The Moon EP.770

บทความจาก Medium ได้พูดถึงรูปแบบความคิด 7 แบบที่จะรั้งชีวิต ไม่ให้เป็นไปในแบบที่คุณต้องการ เช่น ทำไมเราถึงควรเลิกคิดว่า “ชีวิตเป็นของยาก” หรือ “ฉันต้องรวยก่อนถึงจะมีความสุข”

และช่วง Covid นี้ จะไม่ได้ทำให้เราจัด Piority แค่เรื่องภายนอก แต่เป็นอีกเวลาสำคัญ ที่ให้ใครหลายคนได้จัดระเบียบในส่วนของภายในด้วย

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

 

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต