คนหนึ่งคนมีอิทธิพลมากกว่าที่คิด | Mission To The Moon EP.1011

45

บางครั้งผลเสียของการไว้ใจและปล่อยให้ลูกน้องทำงานมากๆ ก็ตามมาซึ่งผลเสียที่อาจจะทำให้ทีมงานที่มีคุณภาพพังลงได้ ซึ่งวิธีแก้ที่ดีคือ การสังเกตจากสัญญาณเล็กๆ เหล่านี้และรีบเข้าไปแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast