คนที่เลือกไม่ได้ใช้ คนที่ใช้ไม่ได้เลือก | Boss’s Eye-View EP.36

PODCAST BOSS'S EYE-VIEW คนที่เลือกไม่ได้ใช้ คนที่ใช้ไม่ได้เลือก | Boss's Eye-View EP.36

การเลือกคนเข้ามาทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้ทุนเยอะ เพราะการที่จะหาคนที่สามารถจัดการงานได้ดีและเข้ากับองค์กรได้ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ดังนั้นเราไม่สามารถเลือกคนที่ตรงตามใจเรามากนัก แต่เราสามารถเลือกที่จะทำงานร่วมกันได้โดยใช้ผลของงานเป็นที่ตั้ง

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast