คนที่อยากให้ไปกลับอยู่ คนที่อยากให้อยู่กลับไป | Boss’s Eye-View EP.35

PODCAST BOSS'S EYE-VIEW คนที่อยากให้ไปกลับอยู่ คนที่อยากให้อยู่กลับไป | Boss's Eye-View EP.35

บางครั้งปัจจัยที่พนักงานเก่งๆลาออกอาจเกิดมาจากการที่องค์กรไม่มีการพัฒนาความสามารถรวมไปถึงมองไม่เห็นความก้าวหน้าและทำให้ขาดแรงจูงใจในการทำงาน หลายคนจึงเลือกที่จะลาออกเพื่อหาความก้าวหน้าของตนเอง

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast